top of page

Overzicht kosten gymzalen gemeente Epe 

Hieronder vindt u de kosten per uur van de gymzalen in de gemeente Epe. U kunt ervoor kiezen om de zaal zelf te huren (particuliere prijs) of dit uit handen te geven aan Highfive Sports (commerciële prijs). Hieronder een overzicht van de kosten van Highfive Sports:  

Gymzaal

Molenbeek 
Oosterhof 

Klimtuin 

Haverkamp 

Sporthal 

De koekoek (1/3) 

De PWA-hal (1/3

Kosten inclusief BTW per uur 

17,50 euro
17,50 euro

17,50 euro

17,50 euro

Sporthal 

40,00 euro 

60,00 euro 

bottom of page